Linnéporträtt Theobroma guazuma L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Theobroma guazuma L., framsida Theobroma guazuma L., blomställning x8 Theobroma guazuma L., baksida

Namn: Theobroma guazuma L.
Microfiche: IDC 325.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/theob/theogua.html.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs