Linnéporträtt Thea bohea L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 212.15

Thea bohea L., framsida Thea bohea L., närbild x4 Thea bohea L., närbild x4 Thea bohea L., baksida

Namn: Thea bohea L.
Microfiche: IDC 212.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thea/theaboh1.html.se
Senast uppdaterad: 16 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs