Linnéporträtt Tetragonia fruticosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Tetragonia fruticosa L., framsida Tetragonia fruticosa L., blomställning x8 Tetragonia fruticosa L., baksida

Namn: Tetragonia fruticosa L.
Microfiche: IDC 203.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/tetra/tetrfru.html.se
Senast uppdaterad: 22 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs