Linnéporträtt Tarchonanthus ericoides L.f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Tarchonanthus ericoides L.f., framsida Tarchonanthus ericoides L.f., blomställning x8 Tarchonanthus ericoides L.f., baksida

Namn: Tarchonanthus ericoides L.f.
Microfiche: IDC 338.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/tarch/tarceri.html.se
Senast uppdaterad: 25 april 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs