Linnéporträtt Tabernaemontana amsonia L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Tabernaemontana amsonia L., framsida Tabernaemontana amsonia L., blomställning x6 Tabernaemontana amsonia L., baksida

Namn: Tabernaemontana amsonia L.
Microfiche: IDC 106.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/taber/tabeams.html.se
Senast uppdaterad: 18 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs