Linnéporträtt Information
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Följande information finns bifogat bilderna:
  • Namn. Alla namn hänvisar till Linnés basionym. Inga moderna synonymer anges.
  • Typ. Här anges om det är en lectotype, neotype etc.
  • Microfiche. De flesta herbariearken har ett nummer från en serie microfichefotografier som togs på 1960-talet. Det anges med IDC + en siffra (till exempel IDC 139.7 för Allium fistulosum).
  • Referens. För typmaterial anges en referens till den som pekat ut typmaterialet och var detta publicerats (till exempel de Wilde Duyfjes i Taxon 22, p. 67, 1973, för Allium fistulosum).
  • Typherbarienummer. Varje typexemplar i Linnéherbariet har också ett nummer i typsamlingen. Detta nummer anges här.

Läs också om Linnés symboler på herbariearken.


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/info.html.se
Senast uppdaterad: 21 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs