Linnéporträtt Stipa tenacissima L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Stipa tenacissima L., framsida Stipa tenacissima L., ax x5 Stipa tenacissima L., baksida Stipa tenacissima L., närbild av Linnés text

Namn: Stipa tenacissima L.
Microfiche: IDC 42.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/stipa/stipten.html.se
Senast uppdaterad: 27 april 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs