Linnéporträtt Sisymbrium
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Sisymbrium altissimum
Sisymbrium arenosum
Sisymbrium asperum
Sisymbrium austriacum
Sisymbrium barrelieri
Sisymbrium bursifolium
Sisymbrium hispanicum
Sisymbrium irio
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium monense
Sisymbrium nasturtium-aquaticum (2 ark)
Sisymbrium orientale
Sisymbrium parra
Sisymbrium strictissimum
Sisymbrium supinum
Sisymbrium tanacetifolium
Sisymbrium sp. (3 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sisym/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs