Linnéporträtt Sida retusa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Sida retusa L., framsida Sida retusa L., blomställning x4 Sida retusa L., blomställning x8 Sida retusa L., baksida

Namn: Sida retusa L.
Microfiche: IDC 283.13

Fler Sida

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sida/sidaret.html.se
Senast uppdaterad: 6 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs