Linnéporträtt Sherardia fruticosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se ytterligare ark av Sherardia fruticosa L.

Sherardia fruticosa L., framsida Sherardia fruticosa L., närbild x3 Sherardia fruticosa L., baksida

Namn: Sherardia fruticosa L.
Microfiche: IDC 54.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/shera/sherfru1.html.se
Senast uppdaterad: 22 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs