Linnéporträtt Senecio
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Senecio aegyptius (2 ark)
Senecio byzantinus (2 ark)
Senecio doria
Senecio elegans
Senecio erucifolius
Senecio incanus (2 ark)
Senecio lanatus
Senecio ligularia
Senecio trilobus (4 ark)
Senecio linifolius
Senecio nemorensis (3 ark)
Senecio rigidus (4 ark)
Senecio squalidus
Senecio viscosus (2 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/senec/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 20 augusti 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs