Linnéporträtt Senecio trilobus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 346.15, IDC 346.19 och IDC 347.1

Senecio trilobus L., framsida Senecio trilobus L., blomställning x6 Senecio trilobus L., baksida

Namn: Senecio trilobus L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 346.17
Referens: Alexander & Mill i Taxon 47, s. 366, 1998
Typherbarienummer: G-10434

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/senec/senetri3.html.se
Senast uppdaterad: 3 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs