Linnéporträtt Selago pinastra L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Selago pinastra L., framsida Selago pinastra L., blomställning x8 Selago pinastra L., blomställning x8 Selago pinastra L., baksida

Namn: Selago pinastra L.
Microfiche: IDC 259.6

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/selag/selapin.html.se
Senast uppdaterad: 14 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs