Linnéporträtt Sedum sexangulare L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Sedum sexangulare L., framsida Sedum sexangulare L., närbild x8 Sedum sexangulare L., baksida

Namn: Sedum sexangulare L.
Typ: Neotyp
Microfich: IDC 192.3
Referens: Hart & Jarvis i Taxon 42, s. 407, 1993
Typherbarienummer: G-10036

Fler Sedum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sedum/sedusex.html.se
Senast uppdaterad: 16 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs