Linnéporträtt Scutellaria
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Scutellaria alpina (5 ark)
Scutellaria hastifolia
Scutellaria integrifolia
Scutellaria lateriflora
Scutellaria minor
Scutellaria orientalis
Scutellaria peregrina (3 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scute/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 7 january 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs