Linnéporträtt Scrophularia auriculata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Scrophularia auriculata L.,framsida Scrophularia auriculata L.,detalj av blad och blommställning Scrophularia auriculata L.,blommställning Scrophularia auriculata L., baksida

Namn: Scrophularia auriculata L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 256.12
Referens: Fischer i Feddes Repertorium 108, s. 111-117, 1997
Typherbarienummer: G-10103

Fler Scrophularia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scrop/scroaur.html.se
Senast uppdaterad: 24 november 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs