Linnéporträtt Scorpiurus subvillosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 310.11

Scorpiurus subvillosa L., framsida Scorpiurus subvillosa L., frukter x8 Scorpiurus subvillosa L., blommor x8 Scorpiurus subvillosa L., baksida

Namn: Scorpiurus subvillosa L.
Microfiche: IDC 310.13

Fler Scorpiurus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scorp/scorsub2.html.se
Senast uppdaterad: 5 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs