Linnéporträtt Scleranthus annuus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 175.17

Scleranthus annuus L., framsida Scleranthus annuus L., blomställning x8 Scleranthus annuus L., blomställning x8 Scleranthus annuus L., baksida

Namn: Scleranthus annuus L.
Microfiche: IDC 175.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scler/scleann1.html.se
Senast uppdaterad: 16 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs