Linnéporträtt Scabiosa
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Scabiosa africana
Scabiosa alpina
Scabiosa arvensis
Scabiosa atropurpurea
Scabiosa columbaria
Scabiosa gramuntia
Scabiosa integrifolia
Scabiosa isetensis (2 ark)

Scabiosa maritima (2 ark)
Scabiosa palaestina
Scabiosa rigida
Scabiosa stellata
Scabiosa succisa
Scabiosa sylvatica (2 ark)
Scabiosa transylvanica

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scabi/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 29 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs