Linnéporträtt Saxifraga
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Saxifraga adscendens
Saxifraga aizoides
Saxifraga ajugifolia
Saxifraga androsacea
Saxifraga autumnalis
Saxifraga bulbifera
Saxifraga caesia
Saxifraga cespitosa (3 ark)
Saxifraga cotyledon
Saxifraga crassifolia
Saxifraga geum
Saxifraga granulata (2 ark)
Saxifraga hirculus
Saxifraga hirsuta
Saxifraga hypnoides
Saxifraga mutata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga pensylvanica
Saxifraga punctata (2 ark)
Saxifraga rivularis
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga sedoides (2 ark)
Saxifraga stellaris (2 ark)
Saxifraga tridactylites
Saxifraga umbrosa (4 ark)
Saxifraga sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/saxif/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 11 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs