Linnéporträtt Salvia
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Salvia aegyptiaca
Salvia africana
Salvia canariensis
Salvia ceratophylla
Salvia ceratophylloides
Salvia disermas
Salvia glutinosa
Salvia hispanica
Salvia nubia
Salvia nutans

Salvia occidentalis
Salvia officinalis
Salvia orientalis
Salvia pratensis (2 ark)
Salvia serotina
Salvia sylvestris
Salvia verticillata (5 ark)
Salvia virgata
Salvia viridis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/salvi/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 29 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs