Linnéporträtt Quercus sp.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Quercus sp., framsida Quercus sp., baksida

Namn: Quercus sp. [Quercus marilandica Münchh.]
Microfiche: IDC 388.7

Fler Quercus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/q/querc/quersp.html.se
Senast uppdaterad: 27 June 2005
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs