Linnéporträtt Pterocarpus lunatus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Pterocarpus lunatus L., framsida Pterocarpus lunatus L., framsida Pterocarpus lunatus L., blomställning x8 Pterocarpus lunatus L., baksida

Namn: Pterocarpus lunatus L.
Microfiche: IDC 292.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/ptero/pterlun.html.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs