Linnéporträtt Ptelea trifoliata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ptelea trifoliata  L.,framsida Ptelea trifoliata  L., blomställning x4 Ptelea trifoliata  L., blomma x8 Ptelea trifoliata  L., baksida

Namn: Ptelea trifoliata L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 62.7
Referens: Reveal i Regnum Vegetabile 127, s. 80, 1993
Typherbarienummer: G-10025

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/ptele/pteltri.html.se
Senast uppdaterad: 14 augusti 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs