Linnéporträtt Prunus mahaleb L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Prunus mahaleb L., framsida Prunus mahaleb L., blomställning x8 Prunus mahaleb L., baksida

Namn: Prunus mahaleb L.
Microfiche: IDC 202.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/prunu/prunmah.html.se
Senast uppdaterad: 22 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs