Linnéporträtt Prasium majus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 252.5

Prasium majus L., framsida Prasium majus L., framsida x2 Prasium majus L., blomställning x8 Prasium majus L., baksida

Namn: Prasium majus L.
Microfiche: IDC 252.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/prasi/prasmaj1.html.se
Senast uppdaterad: 23 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs