Linnéporträtt Phleum schoenoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 28.19 och IDC 29.1

Phleum schoenoides L., framsida Phleum schoenoides L., ax x8 Phleum schoenoides L., baksida

Namn: Phleum schoenoides L.
Microfiche: IDC 28.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/phleu/phlesch1.html.se
Senast uppdaterad: 6 mars 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs