Linnéporträtt Phaseolus vulgaris L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Phaseolus vulgaris L., framsida Phaseolus vulgaris L., blomställning x4 Phaseolus vulgaris L., blommor x8 Phaseolus vulgaris L., baksida

Namn: Phaseolus vulgaris L.
Microfiche: IDC 301.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/phase/phasvul.html.se
Senast uppdaterad: 15 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs