Linnéporträtt Panicum
Linnéherbariet (S-LINN)

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Panicum alopecuroides
Panicum brevifolium
Panicum capillare
Panicum coloratum
Panicum crusgalli
Panicum dactylon
Panicum dichotomum (2 ark)
Panicum divaricatum
Panicum filiforme
Panicum glaucum (2 ark)
Panicum helvolum

Panicum hirtellum
Panicum italicum
Panicum latifolium
Panicum oryzoides
Panicum polygamum (2 ark)
Panicum polystachyon
Panicum sanguinale (2 ark)
Panicum verticillatum
Panicum virgatum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/panic/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 17 december 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs