Linnéporträtt Oxalis corniculata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 193.19, ark 2 av IDC 193.1 och IDC 193.3.

Oxalis corniculata L., framsida Oxalis corniculata L., blomställning x8 Oxalis corniculata L., baksida

Namn: Oxalis corniculata L.
Microfiche: IDC 193.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/oxali/oxalcor2.html.se
Senast uppdaterad: 20 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs