Linnéporträtt Orobus lathyroides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Orobus lathyroides L., framsida Orobus lathyroides L., blomställning x8 Orobus lathyroides L., blommor x8 Orobus lathyroides L., baksida

Namn: Orobus lathyroides L.
Microfiche: IDC 302.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/orobu/oroblat.html.se
Senast uppdaterad: 16 juli 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs