Linnéporträtt Nonnea ventricosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Nonnea ventricosa L., framsida Nonnea ventricosa L., blomställning x8 Nonnea ventricosa L., baksida

Namn: Nonnea ventricosa L.
Microfiche: IDC 71.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/n/nonne/nonnven.html.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs