Linnéporträtt Nigella sativa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 221.5 och IDC 221.7

Nigella sativa L., framsida Nigella sativa L., frukt x6 Nigella sativa L., blomställning x8 Nigella sativa L., baksida

Namn: Nigella sativa L.
Microfiche: IDC 221.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/n/nigel/nigesat3.html.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs