Linnéporträtt Narcissus serotinus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 137.3

Narcissus serotinus L., framsida Narcissus serotinus L., blomma x6 Narcissus serotinus L., baksida

Namn: Narcissus serotinus L.
Microfiche: IDC 137.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/n/narci/narcser2.html.se
Senast uppdaterad: 20 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs