Linnéporträtt Myrtus communis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 201.19, IDC 202.1, IDC 202.3, IDC 202.5, IDC 202.7, IDC 202.9 och IDC 202.11.

Myrtus communis L., framsida Myrtus communis L., blomma x8 Myrtus communis L., baksida

Namn: Myrtus communis L.
Microfiche: IDC 201.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/myrtu/myrtcom1.html.se
Senast uppdaterad: 18 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs