Linnéporträtt Myosotis scorpioides L.
ssp. palustris

Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Myosotis scorpioides L. ssp. palustris, framsida Myosotis scorpioides L. ssp. palustris, blommor x8 Myosotis scorpioides L. ssp. palustris, baksida

Namn: Myosotis scorpioides L. ssp. palustris
Microfiche: IDC 67.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/myoso/myossco.html.se
Senast uppdaterad: 11 september 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs