Linnéporträtt Molucella tuberosa Pallas
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Molucella tuberosa Pallas, framsida Molucella tuberosa Pallas, näbild x3 Molucella tuberosa Pallas, blomma x8 Molucella tuberosa Pallas, baksida

Namn: Molucella tuberosa Pallas
Microfiche: IDC 245.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/moluc/molutub.html.se
Senast uppdaterad: 9 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs