Linnéporträtt Moltkia coerulea Lehm.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Moltkia coerulea Lehm., framsida Moltkia coerulea Lehm., närbild x3 Moltkia coerulea Lehm., blomställning x6 Moltkia coerulea Lehm., baksida

Namn: Moltkia coerulea Lehm.
Microfiche: IDC 70.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/moltk/moltcoe.html.se
Senast uppdaterad: 6 oktober 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs