Linnéporträtt Mollugo stricta L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Mollugo stricta L., framsida Mollugo stricta L., närbild x4 Mollugo stricta L., blomställning x8 Mollugo stricta L., baksida

Namn: Mollugo stricta L.
Microfiche: IDC 49.12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mollu/mollstr.html.se
Senast uppdaterad: 20 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs