Linnéporträtt Mirabilis jalapa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 86.19

Mirabilis jalapa L., framsida Mirabilis jalapa L., blomställning x5 Mirabilis jalapa L., baksida

Namn: Mirabilis jalapa L.
Microfiche: IDC 86.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/mirab/mirajal1.html.se
Senast uppdaterad: 14 december 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs