Linnéporträtt Minuartia dichotoma L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Minuartia dichotoma L., framsida Minuartia dichotoma L., närbild x5 Minuartia dichotoma L., blomställning x8 Minuartia dichotoma L., baksida

Namn: Minuartia dichotoma L.
Microfiche: IDC 49.16

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/minua/minudic.html.se
Senast uppdaterad: 9 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs