Linnéporträtt Metalasia muricata R. Br.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 341.7 och IDC 341.9

Metalasia muricata R. Br., framsida Metalasia muricata R. Br., blomställning x8 Metalasia muricata R. Br., baksida

Namn: Metalasia muricata R. Br.
Microfiche: IDC 341.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/metal/metamur1.html.se
Senast uppdaterad: 24 juni 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs