Linnéporträtt Mentha arvensis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 238.9 och IDC 238.13

Mentha arvensis L., framsida Mentha arvensis L., närbild, framsida x2 Mentha arvensis L., blomställning x8 Mentha arvensis L., baksida

Namn:Mentha arvensis L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 238.11
Referens: Tucker et al. i Taxon 29, s. 236, fig. 8, 1980
Typherbarienummer: G-10039

Fler Mentha

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/menth/mentarv2.html.se
Senast uppdaterad: 3 december 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs