Linnéporträtt Malope malacoides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Malope malacoides L., framsida Malope malacoides L., framsida Malope malacoides L., blomställning x8 Malope malacoides L., baksida

Namn: Malope malacoides L.
Microfiche: IDC 285.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/malop/malomal.html.se
Senast uppdaterad: 15 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs