Linnéporträtt Luzula campestris (Ehrh.) Lej.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., framsida Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., blomställning x8 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., baksida

Namn: Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Microfiche: IDC 148.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/luzul/luzumul.html.se
Senast uppdaterad: 10 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs