Linnéporträtt Lotus fruticosus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lotus fruticosus L. L., framsida Lotus fruticosus L. L., närbild, framsida x2 Lotus fruticosus L. L., blomställning x8 Lotus fruticosus L. L., baksida

Namn: Lotus fruticosus L. L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 293.5
Referens: Schutte & Van Wyk i Taxon 42, s. 46, 1993
Typherbarienummer: G-10043

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lotus/lotufru.html.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs