Linnéporträtt Lithospermum dispermum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lithospermum dispermum L., framsida Lithospermum dispermum L., närbild x3 Lithospermum dispermum L., blomställning x8 Lithospermum dispermum L., baksida

Namn: Lithospermum dispermum L.
Microfiche: IDC 68.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/litho/lithdis.html.se
Senast uppdaterad: 11 september 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs