Linnéporträtt Lippia reptans Kunth
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Lippia reptans Kunth, framsida Lippia reptans Kunth, närbild, framsida x3 Lippia reptans Kunth, blomställning x8 Lippia reptans Kunth, baksida

Namn: Lippia reptans Kunth
Microfiche: IDC 261.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/lippi/lipprep.html.se
Senast uppdaterad: 25 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs