Linnéporträtt Linaria supina Desf.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Linaria supina Desf., framsida Linaria supina Desf., framsida x4 Linaria supina Desf., blomställning x8 Linaria supina Desf., baksida

Namn: Linaria supina Desf.
Microfiche: IDC 255.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/l/linar/linasup.html.se
Senast uppdaterad: 31 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs