Linnéporträtt Inula squarrosa L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 351.5 och IDC 351.9

Inula squarrosa L., framsida Inula squarrosa L., blomställning x6 Inula squarrosa L., baksida

Namn: Inula squarrosa L.
Microfiche: IDC 351.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/i/inula/inulsqu2.html.se
Senast uppdaterad: 19 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs